اطلاعات

مولیکوت | Molykote

شرکت مولیکوت | MOLYKOTE

مولیکوت یک شرکت آمریکایی است که در زمینه تولید انواع محصولات حوزه روانکارها فعالیت می کند.

شرکت مولیکوت | MOLYKOTE

تاریخچه شرکت  مولیکوت

سابقه شرکت مولیکوت به سال 1948 بر می گردد زمانی که یک  دانشمند آمریکایی به نام آلفرد Sonntag  اولین روان کننده های دی سولفید  (MoS 2 ) – را با مارک MOLYKOTE  به جهان معرفی کرد.

محصولات شرکت  مولیکوت

مولیکوت ...

شرکت مولیکوت | MOLYKOTE

مولیکوت یک شرکت آمریکایی است که در زمینه تولید انواع محصولات حوزه روانکارها فعالیت می کند.

شرکت مولیکوت | MOLYKOTE

تاریخچه شرکت  مولیکوت

سابقه شرکت مولیکوت به سال 1948 بر می گردد زمانی که یک  دانشمند آمریکایی به نام آلفرد Sonntag  اولین روان کننده های دی سولفید  (MoS 2 ) – را با مارک MOLYKOTE  به جهان معرفی کرد.

محصولات شرکت  مولیکوت

مولیکوت طیف گسترده ای از محصولات را در رفع سخت ترین چالش های روانکاری خودرو و اصطکاک ، سایش و NVH  گریس های با کارایی بالا ، ترکیبات ، چسب ها و روغن ها و مایعات و... را تولید می کند.

انواع گریس های مولیکوت:

MOLYKOTE1 PLUS (IN)     صنعتی

MOLYKOTE Gas Cock 1012   صنعتی

MOLYKOTE Chain and Open Gear Grease 1122  صنعتی

MOLYKOTE Chain and Open Gear Grease (Aerosol)1122 صنعتی

Chain Grease Spray 1122MOLYKOTE  صنعتی

MOLYKOTE165 LT Grease   صنعتی

MOLYKOTE 33  Extreme Low Temp   خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 33 Light Extreme Low Temperature Grease   خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 33 Medium Extreme Low Temperature Grease خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 33 L Grease خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 33 M Grease   خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 3451 Chemical Resistant Bearing Grease   خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 3451 Grease خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 3452 Chemical Resistant Valve Grease خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE  3452 Grease   خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 41 Extreme High Temp خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 41 Extreme High Temperature Grease  خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 41 Grease  خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 44 Light High Temperature Grease  خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 44 Medium High Temperature Grease   خودرویی - صنعتی

MOLYKOTE 44 -L Grease خودرویی – صنعتی

 

روغن و مایعات مولیکوت:

روغن دنده:

MOLYKOTE CO 220 Multi-Purpose Chain Oil

MOLYKOTE® HF-20 Oil

MOLYKOTE® HF-30 Oil خودروی

MOLYKOTE® L- 0115 FM Gear Oil ISO 150  صنعتی

MOLYKOTE® L- 0115 Gear Oil ISO 150  صنعتی

MOLYKOTE® L- 0115 ISO VG 150 Gear Oil صنعتی

FM Gear Oil ISO 220MOLYKOTE® L-0122 صنعتی

MOLYKOTE® L-0122 Gear Oil  ISO VG 220 صنعتی

MOLYKOTE® L-0146 FM Gear Oil ISO 460 0146 صنعتی

MOLYKOTE® L-0146 Gear Oil ISO FM 460  صنعتی

MOLYKOTE® L- 0268 Process Gas Oil صنعتی

 

 روغن هیدرولیک:

MOLYKOTE® L-0322

MOLYKOTE® L-0346 FM

0346 MOLYKOTE® L-

0368 FMMOLYKOTE® L-

روغن چند منظورهFM 0510 MOLYKOTE® L-

روغن سبک چند منظوره0532 FMMOLYKOTE® L-

روغن چند منظوره0568 MOLYKOTE® L-

 

 

روغن کمپرسور:

MOLYKOTE® L-0660 Ammonia Refrigerant

MOLYKOTE® L-0668 Ammonia Refrigerant

MOLYKOTE® L-1210 Synthetic Compressor And Vacuum Pump Oil

MOLYKOTE® L- FM1232 Synthetic Compressor Oil

 

خرید محصولات شرکت  مولیکوت

برای خرید هر یک از محصولات شرکت  مولیکوت می توانید از خدمات شرکت روانکاران جهان دیده استفاده نمایید. به این منظور می توانید به سایت ما یا یکی از نمایندگی های ما در شهر خودتان مراجعه نمایید. برای آگاهی از فروشگاه های ما، می توانید با مراجعه به سایت و وارد نمودن شهر خود، لیست فروشگاه های موجود را از روی نقشه مشاهده نمایید. در سایت شرکت، روش های مختلفی برای دریافت محصولات خریداری شده وجود دارد که شما متناسب با عجله­ای که در دریافت محصول دارید می توانید یکی از روش ها را انتخاب نمایید.

بیشتر

مولیکوت | Molykote هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.