روغن ترانس | روغن ترانسفورماتور | روغن عایق الکتریکی فروش روغن ترانسفورماتور ایرانول ترانس D | روغن ایرانول ترانس دی نمایش بزرگتر

فروش روغن ترانسفورماتور ایرانول ترانس D | روغن ایرانول ترانس دی

محصول جدید

روغن ترانسفورماتور

جزییات بیشتر

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

ایرانول ترانس D با استفاده از روغن پايه نفتنيک گزينش شده، بدون مواد بازدارنده و خواص دی الکتريک عالی و نقطه ريزش پايين جهت مصرف در سيستم های الکتريکی که خاصيت اکسيداسيون معمولی مورد نياز باشد، توليد گرديده است.

سطوح کارایی

IEC 60296:2003

موارد کاربرد

. در كليه ی ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده ی برق، کلیدهای قطع و وصل و ساير تجهيزات الکتريکی كه سطوح كارايی فوق توسط سازنده دستگاه توصيه گرديده است.

خصوصیات

. حلاليت عالی و قابليت معلق کنندگی مناسب به منظور جلوگيری از رسوب لجن در حين عمليات و ممانعت از مسدود شدن کانالهای ترانسفورماتور.

. خاصيت اکسيداسيون مناسب.

. گرانروی پايين برای بهبود بخشيدن به خاصيت انتقال حرارت در سيستم.

نوع بسته بندی

بشکه 200 لیتری