روغن ترانس | روغن ترانسفورماتور | روغن عایق الکتریکی فروش روغن ترانسفورماتور نیناس نیترو تاروس | روغن Nynas Nytro Taurus نمایش بزرگتر

فروش روغن ترانسفورماتور نیناس نیترو تاروس | روغن Nynas Nytro Taurus

محصول جدید

روغن عایق الکتریکی

جزییات بیشتر

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

Nytro Taurus یک روغن ترانسفورماتور بی نظیر است که با IEC 60296 Edition 4.0 مطابقت دارد. تهیه و تدوین شده است تا مقاومت جامد در برابر تخریب روغن را تحمل کند، Nytro Taurus به دلیل مهارکننده های طبیعی خود ، پایداری اکسیداسیون خوبی را فراهم می کند. این امکان را برای عمر طولانی تر ترانسفورماتور با نگهداری کمتر افزایش می دهد.

طراحی شده برای کارهای سنگین

این محصول بطور ویژه برای استفاده در تجهیزات برقی پر از روغن تولید شده است - از جمله ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، یکسو کننده ها (رکتی فایرها)، قطع کننده های مدار و سوئیچ ها.

عملکرد و مزایا

انتقال حرارت خوب است. با تشکر از ویسکوزیته پایین و شاخص گرانروی، این درجه فوق العاده ویژگی های انتقال حرارت بسیار خوب را ارائه می دهد، اطمینان حاصل می کند که گرما به طور موثر از هسته و سیم پیچ خارج می شود.

پایداری اکسیداسیون برجسته. توسعه و تدوین شده برای ارائه حداکثر مقاومت در برابر تخریب روغن، این درجه پایداری اکسیداسیون فوق العاده برای افزایش عمر ترانسفورماتور و حداقل نگهداری را فراهم می کند.

دارای خواص درجه حرارت بسیار خوب است. ویژگی های نفتنیک به ترانسفورماتور اجازه می دهد تا در کمترین درجه حرارت ممکن - بدون استفاده از دپرسنت های نقطه ریزش - شروع به کار کند.

استحکام دی الکتریک بالا. این روغن عایق، در صورت صحیح انبارداری و مدیریت آنها هر دو سخت ترین خواسته ها در مورد قدرت دی الکتریک را برآورده می کند و فراتر می رود.

توضیحات محصول

Nytro Taurus الزامان مورد نیاز IEC 60296 Edition 4.0 روغن مهار نشده را برآورده می کند. Nynas این محصول را به صورت درجه بالا طبقه بندی می کند.

Nytro Taurus به شدت تجزیه و تحلیل می شود و آزمایش های خوردگی زیر را پشت سر می گذارد:

- ASTM D1275

- IEC 62535

- DIN 51353

مطابق با IEC 60296 Edition 4.0، کلیه مواد افزودنی اعلام شده است.

دانلود