روغن ترانس | روغن ترانسفورماتور | روغن عایق الکتریکی فروش روغن ترانسفورماتور نیناس نیپاس | روغن Nynas Nypass نمایش بزرگتر

فروش روغن ترانسفورماتور نیناس نیپاس | روغن Nynas Nypass

محصول جدید

روغن ترانسفورماتور

جزییات بیشتر

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

Nynas Nypass یک کنسانتره یک منفعل فلز محلول در روغن در روغن ترانسفورماتور معدنی مهار نشده است.

Nynas Nypass منفعل واکنش های بین ترکیبات روغن و سطح مس در ترانسفورماتورها را کند یا مختل می کند و از این طریق خطر تشکیل ترکیبات رسانا را کاهش می دهد.

علاوه بر این از منفعل فلز توسط راهنمای نگهداری IEC 60422 نسخه 4 توصیه می شود. این تکنیک کاهش یافته با نتایج خوبی در برابر تشکیل گوگرد بالقوه خورنده استفاده شده است. به طور معمول 100 میلی گرم بر کیلوگرم (0.01٪ وزن) از این ماده برای مهار واکنش های مس با گوگرد خورنده اضافه می شود.

دانلود