روغن ترانس | روغن ترانسفورماتور | روغن عایق الکتریکی فروش روغن دی الکتریک نیناس نیترو لیرا ایکس | روغن Nynas Nytro Lyra X نمایش بزرگتر

فروش روغن دی الکتریک نیناس نیترو لیرا ایکس | روغن Nynas Nytro Lyra X

محصول جدید

روغن ترانس با عملکرد بالا

جزییات بیشتر

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

روغن گرید بالا (High-Grade) مهار شده، Nytro Lyra X مطابق با IEC 60296 Edition 4.0 - از جمله تحقق الزامات خاص برای برنامه های خاص. Nytro Lyra X تولید و فرموله شده برای مقاومت در برابر تخریب روغن، ثبات اکسیداسیون عالی را برای عمر طولانی تر ترانسفورماتور با نگهداری کمتر فراهم می کند.

طراحی شده برای کارهای سنگین

این محصول بطور ویژه برای استفاده در تجهیزات برقی پر از روغن تولید شده است - از جمله ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، یکسو کننده ها (رکتی فایرها)، قطع کننده های مدار و سوئیچ ها.

عملکرد و مزایا

انتقال حرارت بسیار خوب است. با تشکر از ویسکوزیته پایین و شاخص گرانروی، این درجه فوق العاده ویژگی های انتقال حرارت بسیار خوب را ارائه می دهد، اطمینان حاصل می کند که گرما به طور موثر از هسته و سیم پیچ خارج می شود.

پایداری اکسیداسیون عالی. توسعه و تدوین شده برای ارائه حداکثر مقاومت در برابر تخریب روغن، این درجه پایداری اکسیداسیون فوق العاده برای افزایش عمر ترانسفورماتور و حداقل نگهداری را فراهم می کند.

دارای خواص درجه حرارت بسیار خوب است. ویژگی های نفتنیک به ترانسفورماتور اجازه می دهد تا در کمترین درجه حرارت ممکن - بدون استفاده از دپرسنت های نقطه ریزش - شروع به کار کند.

استحکام دی الکتریک بالا. این روغن عایق، در صورت صحیح انبارداری و مدیریت آنها هر دو سخت ترین خواسته ها در مورد قدرت دی الکتریک را برآورده می کند و فراتر می رود.

توضیحات محصول

Nytro Lyra X الزامان مورد نیاز IEC 60296 Edition 4.0 روغن کاملاً مهار شده را برآورده می کند. Nynas این محصول را به صورت درجه بالا طبقه بندی می کند.

Nytro Lyra X به شدت تجزیه و تحلیل می شود و آزمایش های خوردگی زیر را پشت سر می گذارد:

- ASTM D1275

- IEC 62535

- DIN 51353

مطابق با IEC 60296 Edition 4.0، کلیه مواد افزودنی اعلام شده است.

دانلود