روغن ترانس | روغن ترانسفورماتور | روغن عایق الکتریکی فروش روغن عایق الکتریکی ایرانول ترانس DN | روغن ایرانول ترانس دی ان نمایش بزرگتر

فروش روغن عایق الکتریکی ایرانول ترانس DN | روغن ایرانول ترانس دی ان

محصول جدید

روغن عایق الکتریکی

جزییات بیشتر

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

ایرانول ترانس DN با استفاده از روغن پايه نفتنيک گزينش شده، بدون مواد بازدارنده و خواص دی الکتريک عالی و نقطه ريزش پايين جهت مصرف در سيستم های الکتريکی که خاصيت اکسيداسيون معمولی مورد نياز باشد، توليد گرديده است.

سطوح کارایی

IEC 60296(2012),Nynas Nytro Libra Origin

موارد کاربرد

. در كليه ی ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده ی برق، کلیدهای قطع و وصل و ساير تجهيزات الکتريکی كه سطوح كارايی فوق توسط سازنده دستگاه توصيه گرديده است.

خصوصیات

. حلاليت عالی و قابليت معلق کنندگی مناسب به منظور جلوگيری از رسوب لجن در حين عمليات و ممانعت از مسدود شدن کانالهای ترانسفورماتور.

. خاصيت اکسيداسيون مناسب.

. گرانروی پايين برای بهبود بخشيدن به خاصيت انتقال حرارت در سيستم.

نوع بسته بندی

بشکه 200 لیتری