روغن ترانس | روغن ترانسفورماتور | روغن عایق الکتریکی فروش روغن عایق الکتریکی نیناس نیسوئیچو 3ایکس | روغن Nynas Nyswitcho 3X نمایش بزرگتر

فروش روغن عایق الکتریکی نیناس نیسوئیچو 3ایکس | روغن Nynas Nyswitcho 3X

محصول جدید

روغن عایق الکتریکی

جزییات بیشتر

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

Nynas Nyswitcho 3X روغن دنده سوئیچ برق مخصوص، با ویسکوزیته کم است.

این گرید مخصوص دارای این مشخصات می باشد: IEC 60296(82) Class III A

Nynas Nyswitcho 3X یک روغن دنده سوئیچ برق ویسکوزیته کم است که مشخصات (IEC 60296 (82 کلاس III A. را در بر می گیرد. ولتاژ شکست بعد از درمان طبق تعریف مندرج در IEC 60296، بخش 7.12.2 می باشد.

دانلود